INFORMACIJE O SPLETNIH PIŠKOTKI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot). Vsi podatki bodo uporabljeni in procesirani zgolj za komunikacijo z uporabnikom.  Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za zagotavljanje učinkovite izpolnitve naročila. Podjetje se zavezuje, da podatkov uporabnikov ne bo delilo, prodajalo ali predalo nepooblaščenim osebam.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene obdelave naročila, ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
Za nameno obdelave naročila, obdelave povpraševanja in obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:
• ime in priimek,
• telefonska številka
• naslov elektronske pošte,
Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Podjetje zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).


PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke lahko obdelujemo:
• kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za naročilo)
• kadar je obdelava kupčevih osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki jo je sklenili z nami ali ker je od nas želel ponudbo
• kadar je kupec za obdelavo svojih osebnih podatkov podal privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave (prejem elektronskih novičk in oglaševanje), pri čemer ima kupec zmeraj pravico, da dano privolitev prekliče.


VGRAJENE VSEBINE S TUJIH APLIKACIJ IN SPLETNIH STRANI
Za zbiranje, uporabo in procesiranje podatkov pri tujih spletnih straneh in aplikacijah, ki so na tej strani vgrajene ( Instagram, Pinterest, Facebook, idr.), ne odgovarjamo.


NEWSLETTER
Ob prijavi na obrazec za prijavo na kreativno podjetniški newsletter se strinjate, da na platformi hranimo vaše podatke za namene pošiljanja prodajnih, vsebinskih in marketinških sporočil. Strinjate se, da te podatke obdelujemo v namene personalizacije teh sporočil in oglaševanja na Facebook ter Instagram platformah. Kot naročnik na newsletter imate pravico do popravkov in izbrisa, pa tudi do vpogleda v podatke, ki jih hranimo. Prav tako imate pravico do ugovora ob obdelavi podatkov za namene avtomatiziranega obveščanja in profiliranja. Kontaktirajte nas na info@rolabyrola.com z zadevo “Varstvo podatkov” in urgirali bomo v roku 72 ur.


HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Osnovne osebne podatke hranimo ves čas od oddaje naročila na spletni strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje, pri čemer podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe oziroma od dobave blaga. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.
Osnovne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov. V primeru, da pride do preklica soglasja posameznika, potem njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.


PROSTOVOLJNOST POSREDOVANJA OSEBNIH PODATKOV IN POSLEDICE NEPOSREDOVANJA
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in nam podatkov dolžni posredovati, vendar v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila).


PRAVICE POSAMEZNIKA
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:
• potrditev, ali obdelujemo osebne podatke,
• vpogled in dostop do osebnih podatkov,
• popravek netočnih osebnih podatkov,
• omejitev obdelave,
• popoln izbris,
• prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
• prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC POSAMEZNIKA
Zahtevo lahko pošlje preko elektronske pošte info@rolabyrola.com s pripisom “ODJAVA ! – prenehanje uporabe osebnih podatkov” ali pisno po pošti na sedež podjetja.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.
Vsak kupec lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Podjetje Vanesa Rola s.p. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04 in GDPR), zato na spletni strani www.rolabyrola.com izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.
Do preklica soglasja za hranjene in obdelavo podatkov hranimo zbranke osebne podatke posameznikov. V primeru, da pride do preklica soglasja posamenika, potem njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.